4 Silwermedaljes

4 Silwermedaljes tydens SA vlak 3 swem

Jack Cameron het van 3 tot 5 April in Polokwane aan die SA vlak 3 swem deelgeneem.

Tydens dié byeenkoms het hy vier silwermedaljes los geswem.

Geluk met jou puik prestasies!