Swem, Gimmies, swem!

Nie net kan Gimmies se onderwysers klasgee nie, maar swem ook!

Dankie vir ’n baie snaakse konsert!