Gimmies help bou aan Suid-Afrikaners se toekoms

Potchefstroom Gimnasium se ATKV-tak (ATKVonk) het tydens die ATKV se algemene jaarvergadering‘n toekenning vir die projek wat nasiebou die beste bevorder, ontvang. Alberto Casaleggio, matriekleerder van Gimmies, het ‘n interskole gespreksforum gestig, wat gereeld eietydse kwessies, in die vorm van ‘n debat, bespreek.

‘n Uitnodiging is aan al die hoërskole in Potchefstroom gerig. Die verteenwoordigers van die onderskeie skole (waar moontlik ‘n seun en ‘n dogter) kom een keer ‘n kwartaal bymekaar om ‘n kwelpunt te bespreeks en oplossings te probeer vind. Onderwerpe soos die hantering van skoolboelies asook asook die negatiewe invloed van rolmodelle is reeds bespreek.

Die skole wat gereeld aan die forum deelneem is Potchefstroom Gimnasium, Potchefstroom Boys High, The High School for Girls Potchefstroom, Hoërskool Ferdinand Postma en die Hoër Tegniese Skool. ATKVonk sou graag wou sien dat nog meer skole by die forum betrokke raak.

Die uiteindelike doel van die forum is om vir die jeug ‘n spreekbuis te gee met die veronderstelling dat persone in gesagsposisies hul opinies ter harte sal neem. Die forum poog ook om groter begrip en samewerking tussen tieners van verskillende etniese groepe, taalgroepe en geslagte te bevorder. Dis werklik nasiebou!

 

ATKVonk-jeugforum

Die ATKVonk het op inisiatief van Alberto Casaleggio ‘n jeugforum gestig wat poog om diejeug van Potchefstroomse mening oor sake van die dag te toets.Op hierdie stadium vorm vyf van die dorp se hoërskole deel van die forum met twee verteenwoordigers van Boys High, Girls High, Hoër Tegniese Skool, Ferdinand Postma en Gimmies wat aan die gesprekke deelneem.

Die forum het drie keer hierdie jaar bymekaargekom en hettelkens die gehoor beïndruk met die gemak waarmee die verteenwoordigers hul standpunt op ‘n deurdagte en welsprekende manier gestel het. Die forum wend ‘n waardevolle poging aan om begrip tussen verskillende taal- en kultuurgroepe te bevorder en het dan ook tydens die ATKV se Algemene Jaarvergadering ‘n toekenning ontvang vir die projek wat nasiebou die beste bevorder.

 

Jongmense is eensgesind

Die ATKVonk Jeugforum het op Dinsdagaand 16 Augustus hul laaste byeenkoms vir 2016 by Potchefstroom Gimnasium gehou. Dié forum is op inisiatief van Alberto Casaleggio (graad 12-leerder by Gimnasium en voorsitter van die ATKVonk-tak) gestig en poog om die Potchefstroomjeug se mening oor sake van die dag te toets. Verteenwoordigers van die ATKV was ook teenwoordig om boekpryse te oorhandig en die leerders te motiveer om by van hul jeugprojekte betrokke te raak.

Op hierdie stadium vorm vyf van die dorp se hoërskole deel van die forum met twee verteenwoordigers van Boys High, Girls High, Hoër Tegniese Skool, Ferdinand Postma en Gimnasium wat aan die gesprekke deelneem. Die gespreksleier is Alberto Casaleggio.

Hierdie week is die rol van moedertaalonderrig in ‘n moderne Suid-Afrika bespreek. Al die forumlede is dit eens dat moedertaalonderrig in Suid-Afrika onrealisties is, gesien in die lig van die feit dat Suid-Afrika 11 amptelike tale het. Meeste forumlede is van die opinie dat Engels (as wêreldtaal) die mees logiese keuse van onderrigtaal in Suid-Afrika is. Baie van die leerders voel dat hulle beter toegerus is om hulself as suksesvolle volwassenes en wêreldburgers te vestig, indien hul gemaklik in Engels kan kommunikeer.

Die moontlikheid dat inheemse tale kan uitsterf is ook bespreek. Sommige forumlede voel dat dit ‘n natuurlike proses is en dat tradisies en taal noodwendig moet verander. Ander forumlede was weer daarvan oortuig dat leerders se moedertaal nie noodwendig gaan uitsterf net omdat hulle in Engels skoolgaan nie. Organisasies soos die ATKV het ook ‘n aandeel daaraan dat ‘n taal bly voortbestaan.

Baie van die forumlede is dit eens dat moedertaalonderrig wel noodsaaklik is in die grondslagfase, aangesien leerders die basiese begrippe in ‘n taal waarmee hul gemaklik is moet aanleer. Die tweede taal (Engels) moet egter ook in hierdie fase vasgelê word.

Soos in die verlede het die forumlede die gehoor beïndruk met die gemak waarmee die verteenwoordigers hul standpunt op ‘n deurdagte en welsprekende manier gestel het. Hierdie leerders is voorwaar ambassadeurs vir hulle onderskeie skole en besig om ‘n waardevolle poging aan te wend om begrip tussen verskillende taal- en kultuurgroepe te bevorder. Die forum het dan ook tydens die ATKV se Algemene Jaarvergadering ‘n toekenning ontvang vir die projek wat nasiebou die beste bevorder.
Forumlede v.l.n.r.:(Agter)Alberto Casaleggio (Gimmies), Christian Wentzel (Gimmies) en Tshiamo Monyai (Ferdies). (Voor)Ryno Bornman (Ferdies), Melissa Son (Girls High), Mbali Thomas (Girls High), Jomyri Smuts (Gimmies), Reabetswe Mokgoro (HTS), Thuli Kola (HTS), Lockey Monau (Boys High) en Tebogo Phanjane (Boys High).
   

ATKVonk-skryfkompetisie
Die ATKVonk-tak van Gimmies het in Augustus 'n kompetisie vir opstelle en gedigte gehou.Prof. Bernard Odendaal, dosent aan NWU, het die opstelle en gedigte geassesseer. Hy het ook inligting aan leerders gegee oor hoe om hulle skryfstukke te verbeter. Die weninskrywing vir die opstel-afdeling was Annemarie Hofmann (Graad 10). Die weninskrywing vir die gedigte-afdeling is Amira Bothma (Graad 9).
 

 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com