Koshuislosies 2019:

R 25 000 per jaar per leerder.

Skool- en koshuisgelde vir 2020 word in Oktober tydens die begrotingsvergadering vasgestel en sal daarna beskikbaar wees.

Rekening word gehou by:

ABSA bank
Potch Gimnasium Koshuis: 670-640-477
Tjekrekening
Takkode: 632-005
Verwysing: Naam & van

 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com