Graad 8 en 9: R13 000 per jaar
Graad 10 tot 12: R14 000.00 per jaar

Rekeninge word gehou by:
ABSA bank: Tjekrekening:
Takkode: 632-005
Potch Gimnasium Skoolfonds: 670-640-469
Potch Gimnasium Musieksentrum: 670-640-639
Potch Oud-GIMMIEBOND: 670-640-558

Rekening word gehou by:
ABSA bank
Potch Gimnasium Koshuis: 670-640-477
Tjekrekening
Takkode: 632-005
Verwysing: Naam & van

Betaling van skoolgelde.

Eenmaling: Ten volle voor einde Februarie, geen korting.
Maandeliks: Vooruitbetaalbaar oor 10 maande. Eerste betaling op eerste skooldag en laaste betaling op 1 Oktober.
Kwartaalliks: Eerste skooldag van elke kwartaal.

Koshuislosies 2017:

R 19 000 per jaar per leerder.


Rekening word gehou by:

ABSA bank
Potch Gimnasium Koshuis: 670-640-477
Tjekrekening
Takkode: 632-005
Verwysing: Naam & van

 

 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com