Skoolgeld 2019:

Graad 8 en 9 (R 15 500,00)
Graad 10,11-en 12 (R 16 500,00)

Rekeninge word gehou by:
ABSA bank: Tjekrekening:
Takkode: 632-005
Potch Gimnasium Skoolfonds: 670-640-469
Potch Gimnasium Musieksentrum: 670-640-639
Potch Oud-GIMMIEBOND: 670-640-558

Betaling van skoolgelde.
Eenmaling: Ten volle voor einde Februarie, geen korting.
Maandeliks: Vooruitbetaalbaar oor 10 maande. Eerste betaling op eerste skooldag en laaste betaling op 1 Oktober.
Kwartaalliks: Eerste skooldag van elke kwartaal.

 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com