Alle Gimmies wat hou van beweging, musiek en drama is welkom om aan die tweejaarlikse produksie deel te neem. Gimmie-leerders is self betrokke by die choreografie en ander afrigting wat ‘n groot gesamentlike poging tot gevolg gehad het. Hierdie jaar kon alle Gimmies hulle talent tydens die Kultuurweek vertoon. Die Gimmie Impromtu-orkes en vokale ensembles was van die luisterryke items tydens die klassieke vertoning. Ons akteurs het hul tydens die toneelaand uitstekend van hul taak gekwyt. Die twee kabaretvertonings was ‘n hoogtepunt waar Gimmies hul dans-, musiek- en dramatalent ten toon kon stel.

 
   
   
   
   
   
   

   
 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com