ATKV

Tien Gimmies het hierdie jaar aan die onvoorbereide afdeling van die ATKV-redenaarskompetisie deelgeneem. Hierdie brawe redenaars moes binne 90 minute ’n toespraak van tussen 5 en 7 minute voorberei met behulp van bronne wat aan hulle verskaf is.

Ons is baie trots daarop dat agt van die tien Gimmies in hierdie baie moeilike afdeling deurgedring het na die semi-finale rondte. Dit is Werner Esterhuizen, Liza Maree,Telanie Nieuwenhuizen, Milandré Stafford, Katelynn Snyman, Lené Prinsloo, Linde Kriel en Reuben Smit.

Ses van ons leerders het aan die voorbereide been van die kompetisie deelgeneem. Carissa Smit, Janus Kruger en Mia Schutte het deurgedring na die semi-finale rondte. Carissa het die beoordelaars met die onderwerp Die hand wat die pen vashou, is die hand wat die wêreld regeer, oortuig dat sy van die regte stoffasie gemaak is om in Augustus aan die nasionale kompetisie in Worcester deel te neem. 

Van die 16 leerders wat gekies is om aan die uitdunrondte van die ATKV-redenaarskompetisie in Rustenburg deel te neem, kwalifiseer 11 vir die semi-finaal op 5 Junie.
 

Interskole Redenaarskompetisie

Vyf Gimmies het hierdie jaar aan die Afrikaanse afdeling van die Potchefstroom interskole redenaarskompetisie deelgeneem. Gimmies het teen sprekers van Girls High, Boys High, Hoërskool Ferdinand Postma en Hoër Volkskool woorde gemeet.

Alhoewel die deelnemers aanvanklik voorbereide toesprake gelewer het, moes die eerste rondte se toppresteerders ook ‘n onvoorbereide toespraak lewer.

Valeska Nel en Linde Kriel het Gimmies op Dinsdag 24 Mei by Hoër Volkskool by die senior afdeling van die kompetisie verteenwoordig. Linde het ‘nalgeheletweede plek behaal.

Liezel Muller, Mia Schutte en Ruandi van Dyk het op Donderdag 26 Mei by Hoërskool Ferdinand Postma aan die juniors se kompetisie deelgeneem. Ruandi van Dyk het ook vir Gimmies ‘n tweede plek behaal.

ATKV- Redenaarskompetisie

Agtien Gimmies het vanjaar aan die eerste uitdun rondte van die ATKV-redenaars-kompetisie deelgeneem. Slegs ses van hierdie leerders het voorbereide toesprake gelewer – die ander twaalf leerders het onvoorbereid gepraat.
 
Die brawe leerders wat aan die onvoorbereide been van die kompetisie deelgeneem het, het slegs 90 minute gekry om ’n toespraak van tussen 5 en 7 minute te skryf en voor te berei. Dit vat Gimmie-guts!


Valeska Nel, Mia Schutte, Bernice Klopper, René du Plessis, Liezel Muller
en Linde Kriel. (Voorbereid)

Die volgende Gimmies het met oortuigende toesprake en puik redenerings vermoë na die semifinale rondte van die nasionale kompetisie deurgedring, wat op 27 Mei in Rustenburg plaasgevind het.

Onvoorbereid:

Liza Maree
Reuben Smit (6de)
Zoè Labuschagne (9de)
Lize van der Westhuizen (10de)

Voorbereid:

René du Plessis (3de)
Liezel Muller (10de)

 


Francois Wiid, Reuben Smit, Alberto Casaleggio, Roubert Rousseau, Katelynn Snyman,
Laura Botes, Ané Ungerer enLize van der Westhuizen. (Onvoorbereid)
 

     
Carissa is beste redenaar in die land

Tydens die finale rondte van die ATKV se nasionale redenaarskompetisie wat op 21 Augustus by Goudini-spa plaasgevind het, is Carissa Smit (graad 12) aangewys as algehele wenner in die seniorafdeling vir voorbereide toesprake.

Carissa se wentoespraak het die gehoor en beoordelaars oortuig dat die hand wat die pen vashou, die wêreld regeer.

Carissa se wen by die nasionale finaal is ’n gepaste hoogtepunt na vyf jaar van volgehoue deelname aan redenaars en debat hier by Gimmies.

Soos gewoonlik het Carissa haar toespraak self geskryf en sy was so oortuigend in haar aanbieding, dat lede van die gehoor skoon bewoë was.

Ons is baie trots op jou, Carissa!
 

 
     
     

Carissa Smit (seniors) en Linde Kriel (juniors) van Gimmies het onlangs beide 1ste plekke behaal
tydens die Interskole Afrikaanse Redenaarskompetisie.

 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com