Minimum slaagvereistes vir matriek:

Afrikaans 40%
Enige ander twee vakke 40%
Enige ander drie vakke 30%

Toelatingsvereistes vir graadstudie:

Onderrigtaal van Universiteit 30%.
Die 2de pyltjie moet as volg lees: ďMinimum van 40% in 4 vakke behaal.
Deur aan punt 1, 2 en 3 te voldoen, kan jy aansoek doen om aan enige Suid-Afrikaanse universiteit te studeer.
   
MAAR hou die volgende 4 punte ingedagte, dit verskil van universiteit tot universiteit.
   
Minimum toelatingspunt van die studierigting.
Sommige studierigtings vereis ʼn minimum prestasievlak in sekere skoolvakke.
Sekere geselekteerde programme vereis hoŽr toelatingspunte.
Keuring en evalueringstoetse vir toelating tot geselekteerde programme word ook toegepas.

Wat is prestasievlakke en TP-tellings (toelatingspunt)?

Prestasievlak (kolom 2) dui die toekenning aan vir vakpresentasies wat jy in jou graad 12-vakke behaal.

Die toelatingspunt (kolom 3) word gebruik om jou toelatingspunt by die universiteit te bereken. Elke vak behalwe LewensoriŽntering dra by tot die berekening van jou TP-telling

Persentasie in skoolvak Prestasievlak Toelatingspunt
80-100 7 7
70-79 6 6
60-69 5 5
50-59 4 4
40-49 3 3
30-39 2 2
0-29 1 1


Voorbeeld vir die berekening van toelatingspunte

Persentasie in skoolvak Prestasievlak Toelatingspunt
Afrikaans 63 5
Engels 52 4
Wiskunde 34 2
Geskiedenis 56 4
Geografie 56 4
Reis en Toerisme 74 6
Toelatingspunte   25

Ek voldoen nie aan die toelatingsvereistes nie, wat nou?

Indien jy nie aan ʼn sekere studierigting se vereistes voldoen nie, kan jy ʼn verlengde program in die bepaalde studierigting volg. In so ʼn geval word die eerste jaar van jou graadkursus in twee jaar verdeel. Sekere vereistes geld steeds.

Jy kan ook ʼn diploma of sertifikaat in sekere studierigtings verwerf wat deur verskeie universiteite aangebied word.

 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com