GRAAD 8 EN 9: VERPLIGTE LEERAREAS

Die volgende leerareas is verpligtend vir alle graad 8- en 9-leerders:

Afrikaans, Tegnologie, Natuurwetenskappe, Engels, Sosiale Wetenskappe, Lewensoriёntering, Wiskunde, Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe, Skeppende Kunste.

GRAAD 10 TOT 12: KEUSE TUSSEN LEERAREAS


Verpligte leerareas:

Afrikaans Huistaal
LewensoriŽntering

Verpligte leerareas se keusekomponent (kies een):

Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid

Verpligte leerareas se keusekomponent (kies een):

Engels Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal

Kern- en keusekomponent (kies enige drie):

BESIGHEIDSTUDIES (BS)
LEWENSWETENSKAPPE (LW)
INGENIEURSGRAFIKA EN- ONTWERP (IGO)
MUSIEK (Mu)
ONTWERP (OK)
VISUELE KUNSTE (VK)
EKONOMIE (Ek)
FISIESE WETENSKAP (FW) (Wiskunde is ʼn voorvereiste)
VERBRUIKERSTUDIES (VS)
REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT)
REKENINGKUNDE (Rk)
GEOGRAFIE (Geo)
INLIGTINGSTEGNOLOGIE (IT) (Wiskunde is ʼn voorvereiste)
DRAMA (8ste vak)

 
  Let Wel: Daar sal slegs met ʼn leerarea in graad 10 begin kan word, indien daar ten minste 20 leerders die leerarea kies.

 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com