Vraelys - Ouers | Vraelys - Onderwyser
 

 
Vraelys Ouers - Gimmies
Questions marked by * are required.
Watter van die volgende maak jou trots op Gimmies?
 • Akademiese uitslae
 • Sport en Kultuuruitslae
 • Terrein en geboue
 • Dissipline in die skool
 • Hoof en personeel
Watter van die volgende kort dringend aandag in Gimmies?
 • Akademie
 • Sport
 • Kultuur
 • Dissipline
 • Kommunikasie met ouers
 • Terrein en geboue
Watter van die volgende areas in dissipline kort volgens jou die meeste aandag?
 • Gedrag op die sportveld
 • Konsekwente optrede teen oortreders
 • 'n Beter dissipline stelsel
 • Kleredrag en houding van leerders
 • Akademiese ontwrigting van klasse deur leerders
Watter voorstelle het jy rondom die dissipline?
Neem jou kind enige ekstra klasse in akademiese skoolvakke?
Watter ekstra vak word geneem?
Vir watter graad neem jou kind ekstra klasse?
 
Indien wel ekstra klasse, wat is die rede?
 • My kind sukkel akademies
 • Die onderwyser verduidelik nie goed genoeg nie
 • Ons werk vir onderskeiding in die vak
 • My kind doen ewe skielik baie swakker as in die verlede
Watter aspek van die Akademie kan regtig verbeter?
Watter voorstelle het jy rondom die kultuur-aktiwiteite?
Watter aspek van Gimmie sport kan verbeter?
 • Regverdige kies van sportspanne op meriete
 • Afrigting van sportspanne
 • Sportterrein en toerusting
 • Sportbeleid vir elke sportsoort
Is die Bestuursliggaan toeganklik vir jou as ouer?
Watter aspek van die terrein kort die meeste aandag?
 • Sportvelde
 • Badkamers
 • Skoolgeboue
 • Tuine
 • Advertensieborde
As jy enige iets in Gimmies dadelik kan verander, wat sal dit wees en hoekom?
Watter aspek van die koshuise kan verbeter word?
 
   
 
Vraelys Onderwyser - Gimmies
Questions marked by * are required.
Watter van die volgende maak jou trots op Gimmies?
 • Akademiese uitslae
 • Sport en Kultuur uitslae
 • Gebalanseerdheid van die skool
 • Die mense wat saam met jou werk
Hoeveel werksbevrediging het jy as onderwyser by Gimmies?
 • 80 - 100%
 • 60 - 80%
 • 40 - 60%
 • 0 - 40%
Is daar 'n goeie dissipline-stelsel in plek wat jou taak as onderwyser vergemaklik?
Watter van die volgende areas in dissipline gee jou die meeste probleme?
 • selfone in die klas
 • ongedissiplineerde kinders in die klas
 • gebrek aan konsekwente optrede teen oortreders
 • swak implimentering van die dissipline beleid
Watter aspek van die dissipline stelsel kan die meeste verbeter word?
 • Konsekwente optrede teen leerders
 • Detensie klasse
 • Terugvoer van dissiplinÍre optrede
 • Beter beleid
Hoe gereeld kom leerders in jou klasse laat?
 • Baie
 • Gemiddeld
 • Selde
Word laatkomery gereeld opgevolg en hanteer?`
Watter voorstelle het jy rondom die dissipline stelsel?
Wat sien jy tans as die grootste struikelblok om jou akademiese doelwitte vir jou leerder te bereik?
 • Dissipline in die klas
 • Vakkennis
 • Afwesighede van leerders
 • Gebrek aan tyd
Voel jy dat daar 'n oop kommunikasie sisteem is tussen onderwysers en skoolbestuur?
Wat is volgens jou Gimmie-ouers se grootste klagtes rondom die skool?
 • Sport en kultuur prestasies
 • Dissipline in die skool
 • Akademiese prestasies van leerders
 • Terrein en sportvelde
Wat op die terrein kort dringend aandag?
 • Die badkamers
 • Die advertensie borde
 • Sportvelde
 • Die tuine
Is die bestuursliggaan toeganklik vir die personeel?
As jy enige iets in die skool dadelik kan verander, wat sal dit wees en hoekom?
Wat is jou hoogste kwalifikasie in die vak wat jy aanbied by die skool?
 • Matriek
 • Diploma
 • Tot op 1ste jaar graad vlak
 • Tot op 3de jaar graad vlak
 • Honneurs of M-graad vlak
Wat is jou grootste versoek aan die bestuursliggaam van Gimmies?
 
 

 

 
 

Die webtuiste is ontwerp en word met trots onderhou deur GSD Potch - The WEB mense...  - www.gsdpotch.com