Op die spel

Baie geluk aan Michelle Hammann wat tydens die uitkloprondtes van Op Die Spel Gimmies se naam hoog gehou het!

Michelle eindig tweede in die semifinaal van die graad 10’s.