(018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za
POTCHEFSTROOM GIMNASIUM

Gimmie-virtuele fiksheidsdag

Die Gimmie-virtuele fiksheidsdag was genotvol vir oud en jonk.

Dankie vir elke Gimmie-vriend wat hieraan deelgeneem het.

‘n Groot dankie aan Event81 en Aquazone vir die beskikbaarstelling van die swembad. Dit was ‘n groot sukses