Baie geluk aan Nyree Beckley wat die aanlynoudisie vir Mentor My geslaag het. Oor die 400 kandidate het hieraan deelgeneem – dit is dus ’n puik prestasie!

Nyree ontvang ’n jaar se dramaklasse en kry ook die geleentheid om deur die akteur Vilje Maritz gementor te word. Sy kry ook die geleentheid om op nasionale televisie in ’n dramastuk te verskyn.