ATKVONK

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

ATKVONK

ATKVonk is die deel van Gimmies wat daarop fokus om aan die gemeenskap terug te gee.

Een van die projekte in 2017 het gefokus  op die geestelike welstand van die bejaardes in Ons Hulde-ouetehuis. Ons het gereeld saam met hulle speletjies soos byvoorbeeld Bingo gespeel, om die blok gaan stap en saam met hulle musiek gemaak

In die eerste kwartaal van 2019 het die ATKVonk-lede die Ya Rona-kleuterskool in Ikageng, Potchefstroom, besoek.  Die kleuters het met die hulp van die ATKVonk-lede op ʼn waterglybaan gegly.  Hulle het ook lekker gesing, gedans en geëet.  Die Gimmies het self kolwyntjies gebak, die koshuis het broodjies gemaak, daar is aan lekkergoed geknibbel en koeldrank gedrink.