Datums

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

BELANGRIKE DATUMS

DATUM

INLIGTING

15 Mei Nampo
22 Mei Eksamen Begin
24 Mei Gimmie-Volkie
25 Mei Gimmie-Volkie en Vleisfees
14 Junie Skool Sluit
9 Julie Skool Heropen
16 Julie Rapporte afhaal
31 Julie Graad 7 Opedag
5 Augustus Kultuurweek - toneel
6 Augustus Kultuurweek - kabaret
7 Augustus Kultuurweek - kabaret
12 Augustus Kultuurweek - klassieke aand
6 September Gholfdag
19 September Matriekafskeid
20 September  Skool sluit
1 Oktober Skool heropen
10 Oktober Matriekprysuitdeling en kerkdiens
4 Desember Skool Sluit