Drama

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

DRAMA-AKADEMIE

Ter voorbereiding vir die Eisteddfod kry leerders weekliks dramaklasse teen ‘n billike fooi. Enige leerder is welkom om van hierdie geleentheid gebruik te maak. Dit is individuele klasse en word by Gimmies se kultuursentrum aangebied.