Gimmiebond

Die Oud-Gimmiebond is in September 1981 met die oog op Gimmies se 75ste bestaansjaar gestig. Marais Viljoen was die gasspreker tydens die stigtingsvergadering. Die Bondbestuur beywer hulle jaarliks vir die volgende:

Vyf reünies vir 20-, 30-, 40-, 50- en 60 jaar. Die 5 jaargroepe tussenin word ook genooi.

Hulle is ook by die prysuitdeling betrokke deurdat ‘n oud-Gimmie as gasspreker optree en dat erkenning aan Gimmies gegee word wat op nasionale- en internasionale vlak presteer.

Baie oud-Gimmies word d.m.v. Facebook opgespoor.

Die oud-Gimmiebond se reunie vind vanjaar op (sal nog bevestig word)

Die skakelbeampte by die skool (vir byvoorbeeld reünies) is mev. Anel Hulley anel@gimmies.co.za.

Die Oud-Gimmiebond staan onder die voorsitterskap van mnr. Johann Boshoff (082 458 6084) jcbtynw@absamail.co.za. Alle oud-Gimmies kan direk met Johann Boshoff in verbinding tree.