Graad 8-Oriëntering

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

GRAAD 8-ORIËNTERING

Alle graad 8's deurloop jaarliks 'n oriënteringsprogram wat deur die Gimmieraad hanteer word. Hierdie program word deur die beheerliggaam goedgekeur.