Koshuis

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

KOSHUISLOSIES 2019

  • R 25 000 per jaar per leerder.

Rekening word gehou by:
ABSA bank
Potch Gimnasium Koshuis: 670-640-477
Tjekrekening
Takkode: 632-005
Verwysing: Naam & van