Kultuurweek

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

KULTUURWEEK

Alle Gimmies wat hou van beweging, musiek en drama is welkom om aan die tweejaarlikse produksie deel te neem.

Gimmie-leerders is self betrokke by die choreografie en ander afrigting wat ‘n groot gesamentlike poging tot gevolg gehad het. Hierdie jaar kon alle Gimmies hulle talent tydens die Kultuurweek vertoon.

Die Gimmie Impromptu-orkes en vokale ensembles was van die luisterryke items tydens die klassieke vertoning. Ons akteurs het hul tydens die toneelaand uitstekend van hul taak gekwyt. Die twee kabaretvertonings was ‘n hoogtepunt waar Gimmies hul dans-, musiek- en dramatalent ten toon kon stel.

Vanjaar vind die kultuurweek van 12 tot 15 Augustus in die skoolsaal plaas.