Meer oor ons

Die saadjie, wat later sou groei tot Potchefstroom Gimnasium, is geplant in ‘n dorpie in die Kaapkolonie, Burgersdorp, waar die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk in 1869 gestig is. Die Teologiese Skool het ontstaan in ‘n tyd toe daar slegs neutrale staatskole was, aangesien alle godsdiensonderrig in skole in 1865 gestaak is.

‘n Uitvloeisel hiervan was die Voorbereidende Skool (tans Potchefstroom Gimnasium) wat onder die Teologiese Skool se vleuels gestaan het en in 1907 as afdeling van die Teologiese Skool gestig is. Die stigters van die skool was die professore J. Kamp, A.P.C. Duvenage, J. Lion-Cachet, F. Postma en dr. J.D. du Toit, leraar van die plaaslike Gereformeerde Kerk.

Die Voorbereidende Skool het in 1907 begin met 6 leerlinge versprei vanaf st.4 tot st.7 in die biblioteek van die Teologiese Skool. ‘n Voormalige student aan die Teologiese Skool, mnr. H.J.J. van der Walt, is as onderwyser aangestel.

Ons glo dat u die reis deur Potchefstroom Gimnasium se webblad sal geniet en sodoende meer oor ons skool te wete sal kom.

By Gimmies is elke leerder belangrik en daarom fokus ons op die optimale ontwikkeling van elke individu se potensiaal, vaardighede en talente. Daar is dus ‘n plek vir enige leerder in Gimmies.  Ons leerders gee om vir mekaar en vir die gemeenskap en is bekend vir die feit dat hulle saamstaan deur dik en dun.