Personeel

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

PERSONEEL

AFRIKAANS:

 

ENGELS:

 

WISKUNDE EN WISKUNDIGE GELETTERDHEID:

 

NATUUR-, LEWENS- EN FISIESE WETENSKAPPE:

 

EKONOMIESE- EN BESTUURSWETENSKAPPE:

 

IGO, SIVIELE- EN TEGNOLOGIE:

 

LEWENSORIëNTERING

 

GEOGRAFIE:

 

IT EN RTT:

 

KUNS EN KULTUUR, VISUELE- EN ONTWERPKUNS:

 

MUSIEK:

 

KULTUURHOOF:

 

VERBRUIKERSTUDIE: