Sasima

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

SASIMA

Die Sasima is die amptelike skoolkoerant van Potchefstroom Gimnasium en bied aan leerders die geleentheid om kennis te maak met joernalistiek en bemarking.  Die redaksielede bestaan uit graad 8 tot 12-leerders.  Die leerders kry die geleentheid om hulle kreatiwiteit en vaardighede te ontwikkel ter verryking van hulself en die skool.

Tans is daar ongeveer 25 redaksielede en Francois Wiid is redakteur.  Me. M Prinsloo is die organiseerder.  In 2018 verskyn daar ‘n Sasima in Junie en in Desember.  Daar is 10 000 kopieë gedruk wat as aanhegsel in die Herald verskyn het.  Daar was vanjaar ook weer ʼn opleidingsgeleentheid.  Dit is deur Cornia Pretorius van die NWU hanteer en ons leerders is onder andere opgelei om goeie berigte en koppe te skryf.  Daar is ook kreatiewe maniere gevind om berigte te benader.  Dit het goeie vrugte afgewerp en die redaksielede se skryfvermoë verbeter jaarliks.

Gimmie-gons word ook deur die redaksie behartig en as platform gebruik om kompetisies te loods en inligting in te win.  Ons sien uit na goeie beriggewing in 2019.

UITGAWES:


Redaksielede