Skoolhoof

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

SKOOLHOOF

Uit die hoof se kantoor

Geleë op die oewer van die Mooirivier lê die uitgestrekte terrein van Potchefstroom Gimnasium, ʼn skool met ʼn tradisie van uitnemendheid op alle terreine van opvoeding.

Ons is vervul met dankbaarheid teenoor Hom wat alles voorsien het, ouers wat geveg het vir die totstandkoming van die skool, geroepe onderwysers, leerders en ouers wat deur die jare onvermoeid help bou het aan Potchefstroom Gimnasium.

Gestig in 1907, is hierdie die oudste Afrikaansmedium-hoërskool in die land. 112 jaar se bestaan het Gimmies ʼn tradisieskool gemaak waarop elke Gimmie ongelooflik trots is.

Die tradisie en atmosfeer wat van jou ʼn Gimmie maak, is ʼn erflating wat niemand van jou kan wegneem nie. Wanneer ʼn mens op die terrein rondbeweeg, word jy bewus van hierdie besondere gees.

Cachet (dogters) en Brandwag (seuns), die twee koshuise, verskaf verblyf aan 280 leerders regoor Suid-Afrika en ons buurlande. Skoolgeboue, kultuur- en sportgeriewe en moderne toerusting voltooi die prentjie.

Vir ons by Gimmies gaan dit oor die hoë verwagting wat elkeen aan homself stel, die geesdrif en passie, die verskeidenheid aktiwiteite, die geordende en gedissiplineerde skoolomgewing en die persoonlike geluk en geestelike welsyn van ons leerders.

Juis hierom val ’n besondere eer ons te beurt toe die Minister van Onderwys, Angie Motshekga, ons in 2016 en 2018 as die beste kwintiel 4-skool in die land aangewys het.

Vandag streef Gimmies steeds na uitnemendheid en voortreflikheid en ons poog om die uitdagings met ons Skepper se hulp te hanteer en met vaste vertroue die toekoms tegemoet te gaan.

Mnr Roelof Oosthuizen