Swem

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

SWEM

Alhoewel swem nie ‘n groot sport in terme van deelname is nie, presteer dié wat wel deelneem, besonder goed.  Daar is enkele swemgalas deur die jaar waaraan die skool as ‘n span deelneem.  Verdere deelname vind individueel in klubverband plaas.