Universiteitstoelating en Slaagvereistes

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

UNIVERSITEITSTOELATING

Minimum slaagvereistes vir matriek:

 • Afrikaans 40%
 • Enige ander twee vakke 40%
 • Enige ander drie vakke 30%

Graad 8 en 9

 • Afrikaans Huistaal - 50%
 • Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde en nog 3 vakke - 40%
 • Nog 2 vakke - 30%

Graad 10 en 12

 • Afrikaan Huistaal - 40%
 • Nog 2 vakke - 40%
 • Nog 3 vakke - 30%

 

Toelatingsvereistes vir graadstudie:

 • Onderrigtaal van Universiteit 30%.
 • Minimum van 40% in 4 vakke behaal.
 • Deur aan punt 1, 2 en 3 te voldoen, kan jy aansoek doen om aan enige Suid-Afrikaanse universiteit te studeer.

MAAR hou die volgende 4 punte ingedagte, dit verskil van universiteit tot universiteit.

 • Minimum toelatingspunt van die studierigting.
 • Sommige studierigtings vereis ʼn minimum prestasievlak in sekere skoolvakke.
 • Sekere geselekteerde programme vereis hoër toelatingspunte.
 • Keuring en evalueringstoetse vir toelating tot geselekteerde programme word ook toegepas.

Wat is prestasievlakke en TP-tellings (toelatingspunt)?

Prestasievlak (kolom 2) dui die toekenning aan vir vakpresentasies wat jy in jou graad 12-vakke behaal.

Die toelatingspunt (kolom 3) word gebruik om jou toelatingspunt by die universiteit te bereken. Elke vak behalwe Lewensoriëntering dra by tot die berekening van jou TP-telling.

 

Voorbeeld vir die berekening van toelatingspunte

Ek voldoen nie aan die toelatingsvereistes nie, wat nou?

Indien jy nie aan ʼn sekere studierigting se vereistes voldoen nie, kan jy ʼn verlengde program in die bepaalde studierigting volg. In so ʼn geval word die eerste jaar van jou graadkursus in twee jaar verdeel. Sekere vereistes geld steeds.

Jy kan ook ʼn diploma of sertifikaat in sekere studierigtings verwerf wat deur verskeie universiteite aangebied word.