Vakkeuse

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

VAKKEUSES

GRAAD 8 EN 9: VERPLIGTE LEERAREAS
 
Die volgende leerareas is verpligtend vir alle graad 8- en 9-leerders:

 • Afrikaans
 • Tegnologie
 • Natuurwetenskappe
 • Engels
 • Sosiale Wetenskappe
 • Lewensoriёntering
 • Wiskunde
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
 • Skeppende Kunste

GRAAD 10 TOT 12: KEUSE TUSSEN LEERAREAS

Verpligte leerareas:

 • Afrikaans Huistaal
 • Lewensoriëntering

Verpligte leerareas se keusekomponent (kies een):

 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid

Verpligte leerareas se keusekomponent (kies een):

 • Engels Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal

Kern- en keusekomponent (kies enige drie):

 • Besigheidstudies (BS)
 • Lewenswetenskappe (LW)
 • Ingenieursgrafika en- ontwerp (IGO)
 • Musiek (Mu)
 • Ontwerp (OK)
 • Visuele Kunste (VK)
 • Ekonomie (Ek)
 • Fisiese Wetenskappe (FW) (Wiskunde is 'n voorvereiste)
 • Verbruikerstudies (VS)
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Rekeningkunde (Rk)
 • Geografie (Geo)
 • Inligtingstegnologie (IT) (Wiskunde is 'n voorvereiste)
 • Drama (8ste vak)

  Let Wel: Daar sal slegs met ʼn leerarea in graad 10 begin kan word, indien daar ten minste 20 leerders die leerarea kies.