Visie en Missie

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

VISIE EN MISSIE

Visie

Die visie van Potchefstroom Gimnasium is die behoud en bevordering van onderwys van gehalte en waar leerders tot hulle volle ponensiaal kan ontwikkel.

Missie

  • Onderwys in ‘n omgewing waar gelukkige leerders deur gemotiveerde onderwysers voorberei kan word vir die toekoms.
  • Om leierskap en ondernemingsingesteldheid by leerders aan te moedig.
  • Om deur middel van akademiese uitnemendheid leerders toe te rus om na voltooiing van matriek tot enige tersiêre instelling toegelaat te word.
  • Om die deskundigheid van die hoof en die onderwysers uit te brei en te ontwikkel tot op vlakke waar uitnemende onderwys steeds gehandhaaf kan word.
  • Om voortreflike fasiliteite, waarin akademie, kultuur en sport tot sy volle potensiaal beoefen kan word, daar te stel.
  • Om deur middel van toekomsgerigte denke alle vlakke van die skoollewe voortdurend te evalueer om tydige aanpassings te maak.
  • Om deur middel van sinvolle dissipline ʼn atmosfeer te skep waar daar wedersydse respek vir mekaar en erkenning van gesag sal wees en die doeltreffende uitoefening van gesag ʼn kenmerk van die skoollewe sal wees.
  • Om uitnemende finansiële bestuur, wat die totale bedryf van die skool sal ondersteun, toe te pas.