Vlekvry

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

VLEKVRY

Vlekvry het ‘n baie suksesvolle jaar in 2018 gehad.  Ons het elke Woensdag pouse ons gereelde Vlekvry-byeenkomste gehad waar interessante sprekers ons kom toespreek het.  Daar was ook geleenthede vir praise & worship.  Daar was heelwat groei hierdie jaar en tot ongeveer 200 leerders het op sommige Woensdae die saal volgepak.

Daar is ook ‘n suksesvolle jeugweek gehou waar ons leiergroep baie goeie inisiatief en leiding geneem het.

Die kernroep kom elke Dinsdag gedurende pouse bymekaar om te beplan en te bid vir die byeenkoms op Woensdag.  Die gebedsgroep wat uit ouers en onderwysers bestaan, het elke Maandagoggend saam gebid vir ons skool en leerders.  Van die aktiwiteite wat ook plaasgevind het, was kuier-en bidaande.

Ons sien uit na ‘n nuwe jaar wat voorlê en beoog om meer uit te reik na gemeenskappe wat swaarkry.  Mag Vlekvry die plek bly waar leerders die geleentheid kry om saam met ander gelowiges hulle liefde vir God en mekaar uit te leef en waar hul kan groei in hul verhouding met Hom wat die Lig in ons lewens is.