Voortrekkers

  (018) 293-0267/9   potchgimmies@gimmies.co.za / rao@gimmies.co.za

VOORTREKKERS

Gimmies se Voortrekkers dateer terug sedert 1945, toe mnr. Schutte (oom Ben) met Die Orde Van die Fakkel vereer is, waarna hy as kommandant deur mnr. Pieta du Plessis opgevolg is.

Die Voortrekkers is 'n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees. Die Voortrekkers is saamgestel uit plaaslike kommando's wat dan uit spanne bestaan wat volgens graadgroepe ingedeel word. Die graadgroepe bestaan of uit gemengde of aparte seun- en dogterspanne.