Welkom by Gimmies

Ons is trots daarop om te kan sê dat Potchefstroom Gimnasium ’n skool is wat rotsvas by sy leuse, Fac et Spera – werk en hoop, staan.

Die saadjie, wat later sou groei tot Potchefstroom Gimnasium, is in ‘n dorpie in die Kaapkolonie, Burgersdorp, waar die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk in 1869 gestig is, geplant. Die Teologiese Skool het ontstaan in ‘n tyd toe daar slegs neutrale staatskole was, aangesien alle godsdiensonderrig in 1865 in skole gestaak is.

‘n Uitvloeisel hiervan was die Voorbereidende Skool (tans Potchefstroom Gimnasium) wat onder die Teologiese Skool se vleuels gestaan het en in 1907, met slegs ses leerlinge, as afdeling van die Teologiese Skool gestig is. Die stigters van die skool was professore J. Kamp, A.P.C. Duvenage, J. Lion-Cachet, F. Postma en dr. J.D. du Toit, leraar van die plaaslike Gereformeerde Kerk.

Ons visie van Potchefstroom Gimnasium is die behoud en bevordering van onderwys van gehalte en waar leerders tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel.

Ons missie is onderwys in ’n omgewing waar gelukkige leerders deur gemotiveerde onderwysers voorberei kan word vir die toekoms.

Ons glo dat u die reis deur Potchefstroom Gimnasium se webblad sal geniet en sodoende meer oor ons skool te wete kom.

Gimmie-Waardes

By Gimmies fokus ons daarop om die regte waardes by elke leerder vas te lê met die doel om hulle toe te rus vir die lewe na skool.

’n Ware Gimmie-heer en Gimmie-dame leef elke dag die REGHOU-waardes met trots uit!

R – Respek

E – Eerlikheid

G – Gimmie-guts

H – Hardwerkendheid

O – Orde en dissipline

U – Uitnemendheid

Hoekom Gimmies?

By Gimmies is elke leerder belangrik en daarom fokus ons op die optimale ontwikkeling van elkeen se potensiaal, vaardighede en talente. Daar is dus ‘n plek vir enige leerder in Gimmies. Ons leerders gee om vir mekaar en vir die gemeenskap en is bekend vir die feit dat hulle deur dik en dun saamstaan.

Lees gerus meer oor alles waarmee die Gimmie-leerders hulself besig hou.

Belangrike datums

Alle belangrike datums en gebeure word hier aan die Gimmie-familie gekommunikeer.