Akademie

By Potchefstroom Gimnasium word uitnemende onderrig as die paspoort tot elke leerder se toekoms gesien. Dit is juis om hierdie rede dat ons akademie as baie belangrik ag. Ons vreugde lê in die manier waarop leerders geleenthede gebruik en dit word die motivering vir die aanpak van elke nuwe skooljaar.

Vakkeuses

In graad 8 en 9 word ‘n vaste kurrikulum, wat deur die Onderwysdepartment bepaal word, gevolg. Graad 9-leerders kan uit soveel as 17 vakke vakkeuses vir graad 10 uitoefen. Met ’n wye verskeidenheid van vakke kan leerders ‘n wye veld van studierigtings ondersoek.

GRAAD 10 TOT 12: KEUSE TUSSEN LEERAREAS
Verpligte leerareas:
Afrikaans Huistaal, Lewensoriëntering
Verpligte leerareas se keusekomponent (kies een):
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid en Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal
Kern- en keusekomponent (kies enige drie):
Besigheidstudies (BS), Lewenswetenskappe (LW), Ingenieursgrafika en – ontwerp (IGO), Musiek (Mu), Ontwerp (OK), Visuele Kunste (VK), Ekonomie (Ek), Fisiese Wetenskappe (FW) (Wiskunde is ‘n voorvereiste), Verbruikerstudies (VS), Rekenaartoepassingstegnologie (RTT), Rekeningkunde (Rk), Geografie (Geo), Inligtingstegnologie (IT), (Wiskunde is ‘n voorvereiste), Drama (8ste vak)
Let wel: Ten minste 20 leerders moet aandui dat hulle ’n spesifieke vak wil neem, voordat dit in graad 10 aangebied kan word.  

Akademiese uitslae

Die suksesse wat Gimmies die afgelope paar jaar bereik het, getuig van toewyding en lojaliteit. In 2019 word die skool vir die derde keer deur die Onderwysdepartment

as die beste kwintiel 4-skool in die land aangewys. Hierdie prestasie is ook in 2016 en 2018 behaal.

By Gimmies bied ons vir elke leerder die geleentheid om sy/haar volle potensiaal te bereik en sy/haar beste te gee. Elke leerder dra by tot die suksesse wat die skool bereik.

Eksamen- en toetsrooster

Nuwe en hersiende roosters word gereeld bygewerk. 

Sekere kwartaaltoetse word ook tydens klastyd geskryf

Akademiese navrae

Gimmies beskik oor ‘n puik vakkundige personeelkorps met ‘n goeie balans tussen ervare en jong onderwysers.

Vir enige akademiese navrae, kontak gerus u kind se graadvoog.

Graad 8 – Madeleine Gerber m.gerber@gimmies.co.za of madi.m.gerber@gmail.com
Graad 9 – Esperé Brink espere@gimmies.co.za of espere.b@gmail.com
Graad 10 – Róna van Wyk rona@gimmies.co.za
Graad 11 – Mariska Esterhuysen Mariska@gimmies.co.za
Graad 12 – Dawie Grobler dawie@gimmies.co.za

Akademiese video