Welkom by die Gimmie-familie

Ons is opgewonde om jou deel van Gimmies te maak, ’n skool waar eindelose geleenthede tot jou beskikking is.

Ontmoet ons Hoof

Potchefstroom Gimnasium is bevoorreg om Mnr Willie van der Merwe as nuwe hoof te hê.

Gimmies is ’n skool met ‘n tradisie van uitnemendheid op alle terreine – akademie, sport en kultuur. Gestig in 1907, is hierdie die oudste Afrikaansmedium-hoërskool in die land. 114 jaar se bestaan het ons ‘n tradisieskool gemaak waarop elke Gimmie ongelooflik trots is. Ons is dankbaar vir ouers, personeel en leerders wat bankvas agter die skool staan. Gimmie-trots is ‘n erflating wat niemand van jou kan wegneem nie. Wanneer ‘n mens op die terrein rondbeweeg, word jy bewus van hierdie besondere gees. Skoolgeboue, kultuur- en sportgeriewe en moderne toerusting voltooi die prentjie. Vir ons by Gimmies gaan dit oor die hoë verwagting wat elkeen aan homself stel, die geesdrif en passie, die verskeidenheid aktiwiteite, die geordende en gedissiplineerde skoolomgewing en die persoonlike geluk en geestelike welsyn van ons leerders.

Boodskap van die hoof

Ontmoet ons personeel

Gimmies se kindervriendelike ingesteldheid strek tot voordeel van ons leerders. Ons ordelike leeromgewing het tot gevolg dat gemiddelde leerders bogemiddeld presteer. By Gimmies fokus ons op die behoud en bevordering van onderwys van gehalte waar leerders tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel.

Ontmoet ons Dagbestuur

Die Dagbestuur bestaan uit die skool se voorsitters en ondervoorsitters, asook die koshuis se voorsitters. Om trots en samehorigheid by elke leerder te kweek, is hulle visie vir hulle ampstermyn.

Voorsitters by die skool: Martin van Onselen en Selma Kotze Ondervoorsitters: Jan-Hendrik Botha, Wikus Liebenberg, Reinhardt Röntgen, Amoré Badenhorst, Laura Kruger en Elsabe Potgieter Voorsitters by die koshuis: Nathan Brunette en Amoré Badenhorst

Kleredrag

Wit, blou en grys – dit is ons trotse kleure en klere.  

Ons is trots op ons kleredrag en daarom moet ons leerders te alle tye netjies lyk. 

Jaarverslag en Beleide

Die skool het ‘n hele aantal skoolbeleide opgestel wat die ordelike funksionering van die skool verseker.

Beheerliggaam

Die Beheerliggaam streef daarna om die skool en leerders se belange op die hart te dra en te verseker dat daar deurgaans ondersteuning op alle vlakke gebied word.

Vir enige navrae oor skoolsake, stuur gerus ’n e-pos na beheerliggaam@gimmies.co.za.

Voorsitter: Japie van Zyl – japie@japievanzylprok.co.za
Ondervoorsitter: Jan van Ravenswaay – jvr@raventechcorp.com
Kultuur en bemarking: Chris de Bruyn – chris.debruyn@nwu.ac.za
Ouerskakeling en leerderwelstand: Jossie du Plooy – jossieduplooy@hotmail.com
Finansies: Helena Fourie – fourie.helena@nwu.ac.za
Infrastruktuur en veiligheid: Chris Herbst – cfherbst@icloud.com
Koshuise: Solené Lombard – solene@wasp-sa.co.za
Sport: Jean Verster – francois.retief@nwu.ac.za
Akademie: Francois Retief – francois.retief@nwu.ac.za