Welkom by die Gimmie-familie

Ons is opgewonde om jou deel van Gimmies te maak, ’n skool waar eindelose geleenthede tot jou beskikking is.

Ontmoet ons Hoof

Potchefstroom Gimnasium is bevoorreg om Mnr Willie van der Merwe as nuwe hoof te hê.

Gimmies is ’n skool met ‘n tradisie van uitnemendheid op alle terreine – akademie, sport en kultuur. Gestig in 1907, is hierdie die oudste Afrikaansmedium-hoërskool in die land. 114 jaar se bestaan het ons ‘n tradisieskool gemaak waarop elke Gimmie ongelooflik trots is. Ons is dankbaar vir ouers, personeel en leerders wat bankvas agter die skool staan. Gimmie-trots is ‘n erflating wat niemand van jou kan wegneem nie. Wanneer ‘n mens op die terrein rondbeweeg, word jy bewus van hierdie besondere gees. Skoolgeboue, kultuur- en sportgeriewe en moderne toerusting voltooi die prentjie. Vir ons by Gimmies gaan dit oor die hoë verwagting wat elkeen aan homself stel, die geesdrif en passie, die verskeidenheid aktiwiteite, die geordende en gedissiplineerde skoolomgewing en die persoonlike geluk en geestelike welsyn van ons leerders.

Boodskap van die hoof

Ontmoet ons personeel

Gimmies se kindervriendelike ingesteldheid strek tot voordeel van ons leerders. Ons ordelike leeromgewing het tot gevolg dat gemiddelde leerders bogemiddeld presteer. By Gimmies fokus ons op die behoud en bevordering van onderwys van gehalte waar leerders tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel.

Ontmoet ons Dagbestuur

Die Dagbestuur bestaan uit die skool se voorsitters en ondervoorsitters, asook die koshuis se voorsitters. Om trots en samehorigheid by elke leerder te kweek, is hulle visie vir hulle ampstermyn

Skool se hoofleiers 2023/2024

Voorsitters by die skool: PC Schutte & Lana Burger

Ondervoorsitters: Bart du Plooy, Tobias van Dyk, Lourens Jacobs, Stefan Fourie, Danel Fourie, Christi-Mari Coetzee,, Carike Hattingh, en Ju-Mari Jonker

Koshuise se hoofleiers 2023/2024:

Voorsitters by die koshuis: Stefan Fourie (Brandwag) en Ju-Mari Jonker (Cachet)

Ondervoorsitters: Johan Malan (Brandwag), Jandré Bullock (Brandwag), Jamie Brewer (Cachet) en Jordan Smith (Cachet)

Kleredrag

Wit, blou en grys – dit is ons trotse kleure en klere.  

Ons is trots op ons kleredrag en daarom moet ons leerders te alle tye netjies lyk. 

Jaarverslag en Beleide

Die skool het ‘n hele aantal skoolbeleide opgestel wat die ordelike funksionering van die skool verseker.

Beheerliggaam

Die Beheerliggaam streef daarna om die skool en leerders se belange op die hart te dra en te verseker dat daar deurgaans ondersteuning op alle vlakke gebied word.

Vir enige navrae oor skoolsake, stuur gerus ’n e-pos na beheerliggaam@gimmies.co.za.

Jossie du Plooy – Voorsitter
Philip Steenkamp – Ondervoorsitter, regsaksies & akademie
Marnus Jacobs – Tesourier, Tegnologie & energie
Melissa Hartzenberg – Sekretaresse & finansies
Chris Herbst – Infrastruktuur
Suzanne Mulder – Kunste
Solene Lombard – Koshuise
Johan Potgieter – Leerderwelstand & ouerskakeling
Johan Schabbort – Bemarking & werwing
De Witt Kotze – Sport